www.pravnik.eu

O časopisu/Poslání časopisu

Právník", „vlajková loď“ ÚSP, je nejstarší vycházející právní periodikum v České republice a zřejmě jedno z nejstarších vycházejících v Evropě.

  

Jako obecný právnický časopis přináší články a komentáře o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním právu. Pravidelně otiskuje recenze vztahující se k aktuálním knižním titulům a podává zprávy o konání významných konferencí, seminářů i o dalších vědeckých událostech v ČR i v zahraničí. Právník také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám legislativy. I když je primárně určen domácím čtenářům, zahraniční zájemci mohou využít anglických, případně francouzských či německých souhrnů, které jsou soustavně připojovány k hlavním článkům a studiím. Právník je recenzovaný časopis a přijímá příspěvky od jakéhokoli autora na jakékoli aktuální právní téma.