www.pravnik.eu

O časopisu/Ocenění

Časopis Právník obdržel v červnu 2013 prestižní cenu Nejlepší právnický časopis ČR, kterou každoročně udělují Karlovarské právnické dny.

Vydavatel děkuje všem, kteří časopisu dali svůj hlas.