www.pravnik.eu

O časopisu/TLQ

ÚSP AV ČR od června 2011 vydává cizojazyčný časopis The Lawyer Quarterly, ve zkratce TLQ.

TLQ je recenzovaný časopis, vychází 4x ročně. 

Časopis vychází též on-line www.ilaw.cas.cz/tlq

TLQ má mezinárodní redakční radu ve složení:

prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. (Prague) - šéfredaktor

JUDr. Jan Bárta, CSc. (Prague), Prof. Dr. et Mgr. Ing. Alexander J: Bělohlávek (Prague), prof. JUDr. Michael Bogdan (Lund), prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. (Prague), Prof. JUDr.  Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. (Brno), prof. JUDr. Mahulena Hoffmannová, CSc. (Giessen/Heidelberg), prof. Yvan Jeanneret (Neuchatel), Prof. O.V. Kresin (Kiev), Doc. Prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D. (Brno), JUDr. Jan Malíř, Ph.D. (Prague), prof. Dr. DR.h.c. Marian Paschke (Hamburg), prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc. (Luxembourg), JUDr. Lenka Pítrová, CSc. (Prague), prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc. (Cardiff), prof. Gianni Santucci (Bologna), prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. (Prague), prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. (Prague), prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (Brno), JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. (Prague)

Výkonný redaktor: Mgr. Alžběta Krausová, LL.M.

Adresa redakce: Národní 18, 116 00  Praha 1

Telefon: 221 990 761

E-mail: tlq@ilaw.cas.cz

Bližší informace naleznete na vlastní webové stránce časopisu  www.ilaw.cas.cz/tlq