www.pravnik.eu

Pro autory/Recenzní řízení

Úvodník

 Unchecked recenzováno

Stati

 Checked recenzováno

Diskuze
 
 Checked recenzováno

Informace
 
 Checked recenzováno

Glosy
 
Checked recenzováno

Recenze 
 

Checked recenzováno
 

Z vědeckého života
 

Checked recenzováno


Recenzní řízení
 

1. Redakci zaslané rukopisy procházejí před přijetím k otištění recenzním řízením, v rámci něhož jsou vyhotoveny na články dva nezávislé posudky, zpravidla členy Redakční rady. Recenzní řízení je oboustranně anonymní. Posudky na rukopisy nejsou zadávány k posouzení osobám, které jsou s autorem / autorkou institucionálně či jinak propojeny.
 

2. Recenzní řízení trvá zpravidla nejdéle 12 týdnů a o jeho výsledku je autor vyrozuměn. Časopis Právník si vyhrazuje právo ze závažných důvodů článek i přes kladný výsledek recenzního řízení neotisknout nebo ho vrátit zpět do recenzního řízení (např. v případě významné změny právní úpravy v průběhu či po ukončení recenzního řízení). 

3. Nabídnout rukopis v průběhu recenzního řízení jinému časopisu, je považováno za neetické.