www.pravnik.eu

Předplatné/Objednávka

 
Objednávku lze nejjednodušeji uskutečnit zasláním údajů dle formuláře.
Objednávku laskavě zašlete obyčejnou poštou na adresu ústavu, nebo mailem na uvedenou mailovou adresu.
Faktura na předplatné Vám bude zaslána obratem.


POZOR! Předplatitelům pro rok 2014 budou po uhrazení faktury zdarma zaslána také čísla, jež vyjdou do konce roku 2013.
(Nabídka platí jen do vyčerpání počtu rezervních výtisků, které jsou pro tento účel k dispozici.)


 
O B J E D N Á V Á M E
 
…………………………………………… výtisků časopisu PRÁVNÍK pro rok ................
 
 
Jméno/firma: ……………………………………………………………………………………………
 
Adresa: …………………………………………………………………………………………………
 
Adresa pro zasílání (je-li odlišná): ………………………………………………………………….
 
PSČ: ………………………………………………….
IČ ………………………………………………………
 
Datum: ………………………………………………………………………………………………………
 
 
Podpis/razítko: …………………………………………………………………………………………..
 
 


Cena jednoho čísla Kč 90,-; roční předplatné Kč 1.080,- (včetně DPH).


Informace o předplatném podává a objednávky předplatného vyřizuje vydavatel
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 18, 116 00 Praha 1.

Kontakt: distribuce.pravnik@ilaw.cas.cz, tel. 221 990 769.